GIỚI THIỆU

  • Founder Ecosu.net – Digital Marketing Agency
  • Cộng tác viên Tuổi Trẻ Cười
  • Cử nhân Marketing tại ĐH Kinh Tế Tp.HCM
  • Thạc sĩ Marketing tại ĐH Kinh Tế Tp.HCM